SmartSkills wspiera rozwój przedsiębiorstw

SmartSkills wspiera rozwój przedsiębiorstw

W dniu 22 sierpnia 2017 nasz Specjalista - Iwona Wawrzyniecka miała przyjemność gościć na na jednym z cyklicznych spotkań organizowanych przez Towarzystwo Biznesowe. Tym razem spotkanie odbyło się w ramach Budżetu Partycypacyjnego Gminy Ochota, a głównym tematem były Fundusze Unijne. W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy warszawskiej Ochoty, przedstawiciele administracji samorządowej (Zastępca Burmistrza Gminy Ochota Grzegorz Wysocki) oraz środowisk nauczycielskich.

Iwona Wawrzyniecka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie pozyskiwania finansowania unijnego i realizacji projektów dofinansowanych. Przedstawiła obecne możliwości aplikowania o środki europejskie oraz wyjaśniła podstawowe zagadnienia dotyczące procesu aplikowania i składania dokumentacji. Omówiła również możliwości tworzenia partnerstw prywatno-publicznych w celu realizacji projektów na rzecz gminy Ochota. Po prezentacji uczestnicy spotkania mieli możliwość odbycia indywidualnych konsultacji w czasie których przedstawiali swoje pomysły na nowe i innowacyjne projekty, które chcieliby realizować ze środków Unijnych.

Spotkania lokalnych przedsiębiorców z władzami administracji lokalnej i instytucjami okołobiznesowymi  przynoszą realne korzyści dla wszystkich stron. Mogą przyczynić się do zbliżenia administracji i przedsiębiorców celem tworzenia wspólnych oddolnych projektów, których odbiorcami końcowymi będą mieszkańcy gminy. Dzięki powyższym działaniom będzie można zaobserwować wzrost aktywności lokalnej społeczności, a gmina stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów.

Image