Baza Usług Rozwojowych – znajdź swojego Operatora

SmartSkills sp. z o.o. wpisana jest do Bazy Usług Rozwojowych, czyli ogólnodostępnej, bezpłatnej bazy ofert usług szkoleniowych i doradczych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, mentoringu czy coachingu), prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Oznacza to, że każdy mikro, mały lub średni przedsiębiorca może sfinansować działania szkoleniowe lub doradcze świadczone przez SmartSkills sp. z o.o. ze środków …