Poddziałanie nr 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw,

Poddziałanie nr 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Informacje o programie

Celem działania jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. 

Zakres programu

Typ projektu 2 tj. zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) – w tym nowego projektu wzorniczego – lub procesu (metody produkcji lub dostawy) – bon na innowacje.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

800 000 PLN

Rozpoczęcie naboru

30 kwietnia 2018

Poziom dofinansowania

85%

Zakończenie naboru

17 września 2018Status

planowany

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.