Poddziałanie nr 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Poddziałanie nr 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój

Kto może składać wnioski?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy

Informacje o programie

Celem konkursu jest wybór projektów do dofinansowania, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz celów poddziałania określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych. Do celów tych należy w szczególności wdrożenie innowacji technologicznych( produktowych lub procesowych) opracowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP w etapie usługowym.

Zakres programu

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

400 000 PLN

Rozpoczęcie naboru

22 marca 2018

Poziom dofinansowania

85%

Zakończenie naboru

22 listopada 2018Status

aktualny

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.