Poddziałanie nr 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Seal of Excellence

Poddziałanie nr 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Seal of Excellence, Inteligentny Rozwój

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące projekty poza województwem mazowieckim

Informacje o programie

 Konkurs przeznaczony wyłącznie na projekty, które:
1) zostały złożone do SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku do NCBR oraz
2) otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) (z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania).
 Informacje podawane we wniosku o dofinansowanie składanym do NCBR muszą dotyczyć tego samego przedsięwzięcia, które otrzymało certyfikat Seal of Excellence.
 Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.
 Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Zakres programu

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które:
1. obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania) oraz
2. zostały złożone do SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku do NCBR, oraz
3. otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) (z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania)Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

20 000 000 EUR – na badania przemysłowe

15 000 000 EUR – na prace badawcze

200 000 EUR – na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis

2 000 000 EUR – na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP.

Rozpoczęcie naboru

3 kwietnia 2018

Poziom dofinansowania

1) badania przemysłowe i prace rozwojowe:

– dla mikro- i małego przedsiębiorcy:

 70% – 80% na badania przemysłowe

 45% – 60% na prace rozwojowe;

– dla średniego przedsiębiorcy:

 60% – 75% na badania przemysłowe

 35% – 50% na prace rozwojowe

2) na realizację pracprzedwdrożeniowych:

– 90% pomoc de minimis

– 50% usługi doradcze dla MŚP

Zakończenie naboru

28 grudnia 2018Status

aktualny

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.