Poddziałanie nr 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Inteligentny Rozwój

Poddziałanie nr 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Inteligentny Rozwój

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Informacje o programie

Konkurs przeznaczony wyłącznie na projekty, które:
1) zostały złożone do SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) w ciągu ostatnich 18
miesięcy przed datą złożenia wniosku do NCBR oraz
2) otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach SME Instrument, faza II (Horyzont
2020) (z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania).
 Informacje podawane we wniosku o dofinansowanie składanym do NCBR muszą dotyczyć
tego samego przedsięwzięcia, które otrzymało certyfikat Seal of Excellence.
 Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska
dofinansowania.
 Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac
przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych
projektu.

Zakres programu

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

50 000 000 EUR

Rozpoczęcie naboru

16 sierpnia 2018

Poziom dofinansowania

nie określono

Zakończenie naboru

14 grudnia 2018Status

planowany

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.