Poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe MŚP

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe MŚP

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Informacje o programie

Wdrożenie nowego modelu biznesowego.

Zakres programu

Udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym; działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

300 000 zł

Rozpoczęcie naboru

29 grudnia 2017

Poziom dofinansowania

50-80 %

Zakończenie naboru

9 lutego 2017Status

planowany

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.