Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje.
Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw.

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorcy. Konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy.

Informacje o programie

Przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu. Przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

Zakres programu

Przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu. Przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

5 000 000 zł

Rozpoczęcie naboru

IV kwartał 2017

Poziom dofinansowania

Badania przemysłowe: 65-80%
Eksperymentalne prace
rozwojowe: 40-60%

Zakończenie naboruStatus

aktualny

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.