Poddziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje.
Poddziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorcy, konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy.

Informacje o programie

Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Zakres programu

Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

3 500 000 zł

Rozpoczęcie naboru

3 listopada 2017

Poziom dofinansowania

do 55 %

Zakończenie naboru

1 grudnia 2017Status

aktualny

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.