Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Kto może składać wnioski?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Informacje o programie

Celem realizacji poddziałania jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Poddziałanie ukierunkowane jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw posiadających produkt (wyrób lub usługę) konkurencyjny względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym.

Zakres programu

Wsparcie zostanie skierowane w szczególności do przedsiębiorstw:
– prowadzących działalność eksportową, a produkty będące przedmiotem eksportu cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą zgodnie z klasyfikacją technologii wg EUROSTATU;
– prowadzących samodzielną działalność badawczo-rozwojową, lub wdrażających wyniki przeprowadzonych samodzielnie, zleconych lub zakupionych prac badawczo-rozwojowych.

Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dofinansowania udziału w działaniach promocyjnych określonych w programach promocji.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

1 000 000 PLN

Rozpoczęcie naboru

4 kwietnia 2018

Poziom dofinansowania

do 85%

Zakończenie naboru

8 maja 2018Status

planowany

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.