Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Kto może składać wnioski?
MŚP

Informacje o programie

W województwie mazowieckim utrzymuje się stała ponad dwukrotna przewaga importu nad eksportem. Do jednego z najważniejszych kierunków działań, które ma na celu podniesienie konkurencyjności przemysłu w regionie oraz zwiększenia potencjału eksportowego Mazowsza możemy zaliczyć umiędzynarodowienie gospodarcze. Wsparcie w ramach Działania 3.2 ukierunkowane będzie na wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz promocję gospodarczą regionu.

Zakres programu

Interwencja skierowana zostanie do przedsiębiorców w zakresie wzrostu ich internacjonalizacji, poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych. W ramach przedmiotowej interwencji możliwa będzie wdrożenie nowego modelu biznesowego. Przewiduje się wsparcie od etapu koncepcyjnego, przez implementacje pomysłu na internacjonalizację działalności i podjęcia międzynarodowej współpracy gospodarczej, po rozszerzanie i udoskonalanie tej działalności.

Kwota dofinansowania

Terminy naboru

Maksymalna kwota dofinansowania

nie podano

Rozpoczęcie naboru

kwiecień 2018

Poziom dofinansowania

80 %

Zakończenie naboru

maj 2018Status

planowany

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.