Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Kto może składać wnioski?

Informacje o programie

Projekt zakładający uruchomienie wsparcia na umiędzynarodowienie przedsiębiorstw.

Zakres programu

Projekt zakładający uruchomienie wsparcia na umiędzynarodowienie przedsiębiorstw.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

Rozpoczęcie naboru

listopad 2017

Poziom dofinansowania

Zakończenie naboru

30 listopada 2017Status

planowany

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.