Poddziałanie 1.5.2 Promocja gospodarcza

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Poddziałanie 1.5.2 Promocja gospodarcza

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa

Informacje o programie

Projekty z zakresu wsparcia  procesu umiędzynarodowienia  przedsiębiorstw oraz promocji  gospodarczej regionu.

Zakres programu

Projekty z zakresu wsparcia procesu umiędzynarodowienia  przedsiębiorstw oraz promocji  gospodarczej regionu.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

Rozpoczęcie naboru

październik 2017

Poziom dofinansowania

Zakończenie naboruStatus

planowany

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.