Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIEE

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo rozwojowych

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo

Informacje o programie

Stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach

Zakres programu

Projekty polegające na stworzeniu lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, w szczególności zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

300 000 zł

Rozpoczęcie naboru

grudzień 2017

Poziom dofinansowania

85 %

Zakończenie naboruStatus

planowany

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.