Ochrona danych

Postępujemy według najlepszych praktyk związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.


Jesteś przedsiębiorcą i prowadzisz działalność w sektorze MŚP? Czy podjąłeś działania których celem była ochrona poufnych informacji Twojej firmy?


Jeżeli uważasz, że problem cyberprzestępczości Cię nie dotyczy – jesteś w błędzie.


W wyniku analiz globalnych stwierdzono, że blisko 75% wszystkich wycieków danych wrażliwych dotyczyło małych i średnich przedsiębiorstw z czego 92% obejmowało wyciek danych personalnych. Sytuacja taka wiąże się z szeregiem nieprzyjemnych konsekwencji prawnych i finansowych oraz negatywnie wpływa na wizerunek. Zastanów się czy na pewno Cię na to stać!

Skorzystaj z naszego doświadczenia i oferowanego wsparcia w obszarach administrowania bezpieczeństwem informacji. Nasi eksperci są praktykami, a każdy z nich pełni rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji przynajmniej w jednym krajowym przedsiębiorstwie. Wiedza którą przekazują jest stale uaktualniana i porusza praktyczne zastosowania oraz rozwiązania stosowane w biznesie.

Bezpieczeństwo to dla nas proces, który wymaga stałej uwagi i ciągłego doskonalenia. Staramy się do niego podchodzić praktycznie, poruszając wiele obszarów bezpieczeństwa jak np. bezpieczeństwo procesów organizacyjnych, danych, ludzi i majątku. Ponadto w naszych działaniach uwzględniamy organizacyjne i formalne aspekty bezpieczeństwa, a także dbamy o optymalizację procesów bezpieczeństwa pod kątem zwiększania wydajności przedsiębiorstwa.

W zależności od zidentyfikowanych potrzeb proponujemy odpowiednio dobrane rozwiązania.

  • Tworzymy i aktualizujemy dokumentację ochrony danych osobowych, opiniujemy i tworzymy umowy z klientami i podwykonawcami.
  • Wykonujemy audyty pod kątem zgodności ze stanem prawnym oraz dostosowujemy procedury i środki organizacyjne do zmian w prawie.
  • Zapewniamy stałą obsługę Administratora Bezpieczeństwa Informacji
  • Organizujemy szkolenia i warsztaty z zakresu przestrzegania ustawy i stosowania dobrych praktyk.