Ochrona danych

Ochrona danych osobowych

Jesteś przedsiębiorcą i prowadzisz działalność w sektorze MŚP? Czy podjąłeś działania których celem była ochrona poufnych informacji Twojej firmy?

Jeżeli uważasz, że problem cyberprzestępczości Cię nie dotyczy - jesteś w błędzie.

W wyniku analiz globalnych stwierdzono, że blisko 75 % wszystkich wycieków danych wrażliwych dotyczyło małych i średnich przedsiębiorstw z czego 92 % obejmowało wyciek danych personalnych. Sytuacja taka wiąże się z szeregiem nieprzyjemnych konsekwencji prawnych i finansowych oraz negatywnie wpływa na wizerunek. Zastanów się czy na pewno Cię na to stać!

Skorzystaj z naszego doświadczenia i oferowanego wsparcia w obszarach administrowania bezpieczeństwem informacji. Nasi eksperci są praktykami, a każdy z nich pełni rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji przynajmniej w jednym krajowym przedsiębiorstwie. Wiedza którą przekazują jest stale uaktualniana i porusza praktyczne zastosowania oraz rozwiązania stosowane w biznesie.

Bezpieczeństwo to dla nas proces, który wymaga stałej uwagi i ciągłego doskonalenia. Staramy się do niego podchodzić praktycznie, poruszając wiele obszarów bezpieczeństwa jak np. bezpieczeństwo procesów organizacyjnych, danych, ludzi i majątku. Ponadto w naszych działaniach uwzględniamy organizacyjne i formalne aspekty bezpieczeństwa, a także dbamy o optymalizację procesów bezpieczeństwa pod kątem zwiększania wydajności przedsiębiorstwa.

W ZALEŻNOŚCI OD ZIDENTYFIKOWANYCH POTRZEB PROPONUJEMY ODPOWIEDNIO DOBRANE ROZWIĄZANIA:

  • Tworzymy i aktualizujemy dokumentację ochrony danych osobowych, opiniujemy i tworzymy umowy z klientami i podwykonawcami.
  • Wykonujemy audyty pod kątem zgodności ze stanem prawnym oraz dostosowujemy procedury i środki organizacyjne do zmian w prawie.
  • Zapewniamy stałą obsługę Administratora Bezpieczeństwa Informacji
  • Organizujemy szkolenia i warsztaty z zakresu przestrzegania ustawy i stosowania dobrych praktyk.

Postępujemy według najlepszych praktyk związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.