O nas

O nas

Marcin Mioduszewski-SmartSkills
Marcin Mioduszewski
Prezes Zarządu, Trener, Konsultant

tel.:+48 606 460 390
e-mail: marcin.mioduszewski@smartskills.pl

Trener i doradca rozumiejący potrzeby biznesu. Z wykształcenia informatyk posiadający specjalizację w informatycznych systemach zarządzania oraz telekomunikacji, posiada różnorodne doświadczenia w pracy projektowej dla wielu branż i w różnorodnych obszarach. Odpowiedzialny m. in. za wdrożenia systemów ECM i CRM w obszarach sprzedaży i obsługi klientów biznesowych, informatycznych systemów wspomagających decyzje biznesowe oraz e-usług. Lider we wdrażaniu stabilnych rozwiązań wirtualnych wysokiej dostępności oraz optymalizacji kosztów systemów i rozwiązań informatycznych.

Kierownik projektów z ponad 10-letnim stażem zarówno w małych, jak i dużych organizacjach. Trener zaangażowany w działania doradcze, realizację projektów informatycznych oraz biznesowych a także prowadzenie szkoleń.

Praktykujący Administrator Bezpieczeństwa Informacji mający pod opieką Spółki m. in. z branży finansowej, informatycznej oraz zarządzania nieruchomościami.

Certyfikowany PRINCE2® Practitioner i akredytowany wykładowca metodyki PRINCE2®. Certyfikowany AgilePM® Practitioner i akredytowany wykładowca metodyki Agile®. Certyfikowany praktyk z zakresu ITIL® (ITIL® Expert) w zarządzaniu usługami informatycznymi. Specjalista w dziedzinie projektów związanych z informatyką, telekomunikacją i szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Członek stowarzyszenia PMI® Polska. Ponadto członek stowarzyszenia i akredytowany trener IPMA® Polska.
Iwona Wawrzyniecka
Członek Zarządu, Ekspert ds. funduszy unijnych

tel.:+48 570 375 945
e-mail: iwona.wawrzyniecka@smartskills.pl

Doradca Klienta i specjalista ds. funduszy Unijnych. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków publicznych, m.in. z Regionalnych Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki, Wiedza, Edukacja i Rozwój, a także Programów NFOŚiGW, WFOŚiGW i NCBiR.

Jako ekspert z długoletnim doświadczeniem wspomaga klientów na każdym etapie od weryfikacji pomysłu do końcowego rozliczenia dotacji. Na tym się znam, to lubię, w tym się realizuje. Posiadane kompetencje: koordynowanie projektami realizowanymi w ramach EFS, EFRR, rachunkowość, opracowywanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej, opracowywanie BP i SW, projektowanie instalacji fotowoltaicznych.