Nasi Partnerzy

Nasi Partnerzy

PMQ.PL - partnerzy SmartSkills

Swoją historię z projektami rozpoczynali jako członkowie zespołów, a następnie w roli kierowników projektów, zarządzali małymi, a także ponad stuosobowymi zespołami, w polskim i międzynarodowym środowisku. Obecnie swoim doświadczeniem dzielą się z naszymi Klientami. Dotychczas z powodzeniem zrealizowali ponad 11 000 godzin szkoleń i warsztatów.

Duże doświadczenie praktyczne, a także wszechstronna wiedza na temat różnych podejść oraz metodyk są fundamentem naszego doradztwa. Ofertę kierują do firm chcących profesjonalnie zarządzać projektami.

EMQ.PL - partnerzy SmartSkills

Klaster EMQ Estate Management Powered with Quality to przedsięwzięcie zrzeszające podmioty działające w obszarze szeroko rozumianych innowacji technologicznych w budownictwie, zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami.

Działalność Członków Klastra skupia się na świadczeniu usług doradczych i konsultingowych na rzecz inwestorów, najemców i właścicieli nieruchomości. W zależności od potrzeb, poszczególni członkowie klastra łączą się tworząc najbardziej optymalny zespół specjalistów w celu oferowania pełnej usługi wymaganej od klienta.