Członkowie

The content for your Tab goes here. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus, quis mollis velit purus ac massa. Fusce quis urna metus. Donec et lacus et sem lacinia cursus.

Korzyści z członkostwa w Klastrze EMQ:

  1. Efekt synergii – wzajemna wymiana doświadczeń, zwiększenie zasobów wiedzy i umiejętności członków Klastra.
  2. Zdobycie szerokich kontaktów krajowych i międzynarodowych w tym partnerów biznesowych posiadających zaplecze badawcze umożliwiające tworzenie innowacyjnych produktów i korzystanie z najnowszych technologii i badań.
  3. Ułatwione dotarcie do nowych klientów, kontrahentów oraz możliwość nawiązania współpracy i pozyskania nowych rynków zbytu dla swoich produktów.
  4. Możliwość uzupełniania swoich ofert o usługi innych Członków Klastra co prowadzi do stworzenia kompleksowej i innowacyjnej usługi lub produktu. Taka kooperacja zwiększa konkurencyjność firmy, a tym samym pozwala na ubieganie się o realizację dużych i bardziej wymagających projektów.
  5. Wspólne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych – zwrotnych jak i bezzwrotnych w tym również środków z UE dla dobra wszystkich Członków w tym np. na badania i rozwój innowacyjnych usług, doradztwo, szkolenia.
  6. Promocję Twojego przedsiębiorstwa poprzez zamieszczenie informacji o firmie i zakresie usług jakie świadczy na stronie internetowej Klastra oraz przy okazji promocji marki Klastra podczas udziału w targach, sympozjach, konferencjach.
  7. Możliwość przedstawiania i promowania swoich produktów i usług we wspólnej ofercie klastra.
  8. Przynależność do Klastra podniesie prestiż Twojej firmy na rynku krajowym i międzynarodowym.
  9. Otrzymujesz wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji poprzez organizację i udział w warsztatach, szkoleniach oraz wymianę doświadczeń w czasie wewnętrznych spotkań networkingowych.