Działanie nr 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Działanie nr 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Kto może składać wnioski?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy

Informacje o programie

Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych w ramach Działania 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzących działalność w województwie śląskim poprzez zastosowanie narzędzi informacyjno – komunikacyjnych we własnej działalności gospodarczej.

Zakres programu

Wsparcie można uzyskać m.in. na:

  • zakup narzędzi ICT w postaci nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  • koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych;
  • koszty szkoleń.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

500 000 PLN

Rozpoczęcie naboru

7 sierpnia 2018

Poziom dofinansowania

50%

Zakończenie naboru

18 września 2018Status

aktualny

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.