Działanie nr 1.2 Sektorowe programy B+R INNONEUROPHARM

Działanie nr 1.2 Sektorowe programy B+R INNONEUROPHARM, Inteligentny Rozwój

Kto może składać wnioski?

przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw

Informacje o programie

Wsparcie podmiotów gospodarczych znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju, przede wszystkim za pośrednictwem inkubatorów przedsiębiorczości. Stworzenie kompleksowej oferty wsparcia początkowej fazy rozwoju MŚP (pomysł, preinkubacja oraz inkubacja), kiedy to istnieje najwyższe ryzyko upadku firm. Wsparcia MŚP koncentrować się będzie na doradztwie m. in. w zakresie zakładania działalności gospodarczej, opracowania strategii, monitorowania biznesu, transferu technologii i prognozowania.

Zakres programu

Projekt, które obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe(projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

20 000 000 EUR – na badania przemysłowe

15 000 000 EUR – na prace rozwojowe

200 000 EUR – na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis

2 000 000 EUR – na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP

Rozpoczęcie naboru

3 sierpnia 2018

Poziom dofinansowania

nie określono

Zakończenie naboru

2 października 2018Status

aktualny

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.