Działanie 3.2. Innowacje w MŚP

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Działanie 3.2. Innowacje w MŚP

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,

Informacje o programie

Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych. Projekty obejmujące wprowadzenie na rynek produktu/usługi lub procesu innowacyjnych co najmniej w skali regionu. Działanie 3.2 obejmuje rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw, zwiększające skalę ich działalności, spowodują wzrost zasięgu oferty firm (nowe rynki zbytu).

Zakres programu

Wsparcie uzyskają projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz z możliwością ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowej.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

2 000 000 zł

Rozpoczęcie naboru

Poziom dofinansowania

50 %

Zakończenie naboruStatus

planowany

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.