Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Informacje o programie

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej.

Zakres programu

Dofinansowaniem objęte zostaną projekty polegające na:
– głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków wprzedsiębiorstwach w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE.
– zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

1 500 000 zł

Rozpoczęcie naboru

2 listopada 2017

Poziom dofinansowania

70-80 %

Zakończenie naboru

29 grudnia 2017Status

aktualny

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.