Działanie 1.5 Bon na innowacje

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Działanie 1.5 Bon na innowacje

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Informacje o programie

Głównym celem Działania jest wsparcie przedsiębiorców prowadzące do zwiększenia ich aktywności w zakresie współpracy z sektorem naukowo-badawczym. Działanie ma na celu zapewnienie podmiotom z sektora MŚP dostępu do wysokiej jakości usług badawczo-rozwojowych, istotnych w procesie opracowywania nowych lub ulepszonych produktów i usług. Wsparcie prowadzić będzie do usprawnienia procesu transferu technologii i zwiększenia poziomu wdrażania innowacji w działalności rynkowej przedsiębiorstw w ramach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego.

Zakres programu

1. Projekty polegające na zakupie wyników prac B+R, związanych z wdrożeniem lub rozwojem produktu/usługi/technologii (pod warunkiem przeprowadzenia prac rozwojowych uzupełniających/dostosowujących produkt/usługę/technologię do specyfiki przedsiębiorstwa).
2. Projekty polegające na zakupie usług badawczo-rozwojowych, w zakresie:
– opracowania nowej lub udoskonalonej usługi, produktu, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego, w tym opracowanie cech technicznych i/lub użytkowych, projektu inżynierskiego – konstrukcyjnego, technologicznego, oprzyrządowania itp.;
– opracowania prototypów, projektów pilotażowych lub demonstracyjnych;
– testowania i walidacji nowych lub ulepszonych produktów/usług/technologii w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania;
3. Projekty polegające na zakupie usług doradczych w zakresie ochrony własności intelektualnej, związane z przygotowaniem zgłoszenia patentowego/wzoru użytkowego, dotyczące: wykonania badań, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia oraz opłaty dotyczące dokonania zgłoszenia.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

nie dotyczy

Rozpoczęcie naboru

31 października 2017

Poziom dofinansowania

80 %

Zakończenie naboru

30 listopada 2017Status

aktualny

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.