Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – typu projektów: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – typu projektów: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Informacje o programie

Wsparcie w ramach działania ma na celu zwiększenie liczby przedsiębiorstw podejmujących działania badawczo-rozwojowe, prowadzące do powstania innowacji oraz zwiększenie ich zakresu i intensywności poprzez dostęp do finansowania:
– realizacji projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw,
– pozwalającego na tworzenie lub rozwój zaplecza infrastrukturalnego B+R przedsiębiorstw,
– nawiązania i wzmocnienia współpracy z instytucjami naukowymi w ramach realizacji małych projektów badawczych.
Wsparciem zostaną objęte również działania wzmacniające procesy kooperacji przedsiębiorstw i sektora nauki prowadzące do zwiększenia współpracy, poznania potrzeb i wspólnego definiowania priorytetowych kierunków badawczych skutkujących wynikami badań, które mają zastosowanie w gospodarce.

Zakres programu

Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego:
– inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług;
– stworzenie i rozwój w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych.
Warunkiem wsparcia infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwa jest przedstawienie planów dotyczących prac B+R.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

Rozpoczęcie naboru

29 września 2017

Poziom dofinansowania

80 %

Zakończenie naboru

4 grudnia 2017Status

aktualny

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.