Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorcy

Informacje o programie

  1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej. 
  2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Zakres programu

Wsparcie jest skoncentrowane na MŚP. W ramach schematów 1.2 A i 1.2 B wsparcie dla dużych firm będzie skupiać się na obszarach wysokiego ryzyka/niskiej rentowności lub projektach o wyjątkowym charakterze, które nie mogą być zrealizowane przez MŚP.
Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia zgodne z obszarami inteligentnych specjalizacji regionu w tym także oparte na kluczowych technologiach wspomagających (ang. KET).

W ramach poniższych kierunków wsparcia możliwa będzie także realizacja działań dotyczących nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewnia ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

Rozpoczęcie naboru

18 kwietnia 2018

Poziom dofinansowania

85 %

Zakończenie naboruStatus

Planowany

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.