Działanie 1.2. Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. typ projektów: Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych (konkurs nieprofilowany)

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Informacje o programie

Wsparcie w ramach działania ma na celu zwiększenie liczby przedsiębiorstw podejmujących działania badawczo-rozwojowe, prowadzące do powstania innowacji oraz zwiększenie ich zakresu i intensywności poprzez dostęp do finansowania:
– realizacji projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw,
– pozwalającego na tworzenie lub rozwój zaplecza infrastrukturalnego B+R przedsiębiorstw,
– nawiązania i wzmocnienia współpracy z instytucjami naukowymi w ramach realizacji małych projektów badawczych.
Wsparciem zostaną objęte również działania wzmacniające procesy kooperacji przedsiębiorstw i sektora nauki prowadzące do zwiększenia współpracy, poznania potrzeb i wspólnego definiowania priorytetowych kierunków badawczych skutkujących wynikami badań, które mają zastosowanie w gospodarce.

Zakres programu

Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych: projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w obszarach innych niż inteligentne specjalizacje regionu, z wyłączeniem przedsięwzięć mających na celu rozwój istniejącej technologii.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

2 000 000 euro

Rozpoczęcie naboru

30 października 2017

Poziom dofinansowania

80 %

Zakończenie naboru

10 stycznia 2017Status

aktualny

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.