Doradztwo Unijne

Doradztwo unijne

Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej to nasza specjalność. Środki z nowej perspektywy finansowej 2014-2020 są największe jak do tej pory, ale i najtrudniejsze w uzyskaniu, jednocześnie Fundusze unijne to ogromna szansa na rozwój przedsiębiorstw, obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury. Zdajemy sobie zatem sprawę jak fundusze europejskie mogą pomóc Twojej firmie czy projektowi osiągnąć sukces. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, podmiotów publicznych oraz osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej. Stale monitorujemy i na bieżąco aktualizujemy informacje dotyczące trwających oraz planowanych naborów w ramach programów pomocowych. Chcemy w jak najwyższym stopniu sprostać Twoim oczekiwaniom.


JAK DZIAŁAMY?  1. PO PIERWSZE - AUDYT!

  Masz pomysł? Myślisz o jego realizacji i potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami.Zajmiemy się weryfikacją Twojej koncepcji, przeanalizujemy mocne i słabe strony oraz ocenimy szanse na uzyskanie wsparcia w formie dotacji.Jeżeli będzie to konieczne pomożemy Ci zmodyfikować wstępne założenia projektu oraz wskażemy najkorzystniejszy kierunek rozwoju z wykorzystaniem środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej.

  2. KROK DRUGI - APLIKACJA O DOTACJĘ

  Po ustaleniu założeń projektu oraz pożądanych do uzyskania efektów, przygotujemy dokumentację aplikacyjną wraz z niezbędnymi załącznikami.Opracujemy strategię, analizy i prognozy finansowe oraz biznes plan Twojego przedsięwzięcia. Pomożemy w załatwieniu wymaganych we wniosku formalności w tym również w uzyskaniu wymaganych zaświadczeń np. opinię o innowacyjności lub opinię o oddziaływaniu na środowisko. Po Twojej akceptacji złożymy wniosek.  3. CZAS NA REALIZACJĘ

  Po pozytywnej weryfikacji wniosku przez instytucję udzielającą wsparcia i przyznaniu środków pomocowych, zadbamy o prawidłową realizację przedsięwzięcia zgodnie z założeniami projektu oraz wymaganymi procedurami np. wybór dostawców, harmonogramy realizacji. Pomożemy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów – umów, wniosków, ankiet monitorujących. Zadbamy o kompletność dokumentacji.

  4. ZAKOŃCZENIE PROJEKTU I CO DALEJ

  Po zakończeniu projektu gwarantujemy dalsze wsparcie oraz usługi informacyjne i doradcze w zakresie nowych możliwości dofinansowania oraz asystę i wsparcie przy kontrolach instytucji przyznającej dotacje. Ponadto udzielimy Ci odpowiedzi oraz porad dotyczących prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej oraz pomożemy nawiązać współpracę z innymi przedsiębiorstwami z krajów Wspólnoty.


  Od ponad 10 lat  z sukcesem pomagamy w skutecznym przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków publicznych, m.in. w ramach następujących programów:

  • Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013, 2014-2020,
  • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013,
  • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,
  • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2014, 2014-2020,
  • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,
  • Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020
  • Programów NFOŚiGW, WFOŚiGW i NCBiR.

  Fundusze przeznaczone na lata 2014-2020 z pewnością stanowią ogromną szansę, dlatego warto spotkać się z nami i przekonać jak możemy Ci pomóc w pozyskaniu funduszy unijnych . Możesz również wypełnić załączony formularz, a my zrobimy bezpłatny audyt i skontaktujemy się z Tobą.

  Skontaktuj się z nami !

  Nazwa Firmy

  Imie i nazwisko

  Telefon:

  Wielkość firmy

  Województwo

  Opis przedsięwzięcia