Doradztwo Unijne

Doradztwo unijne

Pozyskiwanie środków z Funduszy Unii Europejskiej to nasza specjalność. Środki z nowej perspektywy finansowej 2014-2020 są największe jak do tej pory, ale i najtrudniejsze w uzyskaniu, jednocześnie Fundusze Unijne to ogromna szansa na rozwój przedsiębiorstw, obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury.

Zdajemy sobie sprawę jak Fundusze Europejskie mogą pomóc Twojej firmie czy projektowi osiągnąć sukces. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu środków z Funduszy Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, podmiotów publicznych oraz osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej. Stale monitorujemy i na bieżąco aktualizujemy informacje dotyczące trwających oraz planowanych naborów w ramach programów pomocowych. Chcemy w jak najwyższym stopniu sprostać Twoim oczekiwaniom.

JAK DZIAŁAMY?


  1. PO PIERWSZE - AUDYT!

  Masz pomysł? Myślisz o jego realizacji i potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami.Zajmiemy się weryfikacją Twojej koncepcji, przeanalizujemy mocne i słabe strony oraz ocenimy szanse na uzyskanie wsparcia w formie dotacji.Jeżeli będzie to konieczne pomożemy Ci zmodyfikować wstępne założenia projektu oraz wskażemy najkorzystniejszy kierunek rozwoju z wykorzystaniem środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej.


  2. KROK DRUGI - APLIKACJA O DOTACJĘ

  Po ustaleniu założeń projektu oraz pożądanych do uzyskania efektów, przygotujemy dokumentację aplikacyjną wraz z niezbędnymi załącznikami. Opracujemy strategię, analizy i prognozy finansowe oraz biznes plan Twojego przedsięwzięcia. Pomożemy w załatwieniu wymaganych we wniosku formalności w tym również w uzyskaniu wymaganych zaświadczeń np. opinię o innowacyjności lub opinię o oddziaływanie na środowisko. Po twojej akceptacji złożymy wniosek.

  3. CZAS NA REALIZACJĘ

  Po pozytywnej weryfikacji wniosku przez instytucję udzielającą wsparcia i przyznaniu środków pomocowych, zadbamy o prawidłową realizację przedsięwzięcia zgodnie z założeniami projektu oraz wymaganymi procedurami np. wybór dostawców, harmonogramy realizacji. Pomożemy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów – umów, wniosków, ankiet monitorujących. Zadbamy o kompletność dokumentacji.

  4. ZAKOŃCZENIE PROJEKTU I CO DALEJ

  Po zakończeniu projektu gwarantujemy dalsze wsparcie oraz usługi informacyjne i doradcze w zakresie nowych możliwości dofinansowania oraz asystę i wsparcie przy kontrolach instytucji przyznającej dotacje. Ponadto udzielimy Ci odpowiedzi oraz porad dotyczących prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej oraz pomożemy nawiązać współpracę z innymi przedsiębiorstwami z krajów Wspólnoty.

  Od ponad 10 lat  z sukcesem pomagamy w skutecznym przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków publicznych, m.in. w ramach następujących programów:

  • Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013, 2014-2020,
  • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013,
  • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,
  • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2014, 2014-2020,
  • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,
  • Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020
  • Programów NFOŚiGW, WFOŚiGW i NCBiR.

  Fundusze przeznaczone na lata 2014-2020 z pewnością stanowią ogromną szansę, dlatego warto spotkać się z nami i przekonać jak możemy Ci pomóc w pozyskaniu funduszy unijnych .
  Możesz również wypełnić załączony formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.

  Skontaktuj się z nami !

  Skonataktuj się z nami! Odpowiemy na pytania oraz dobierzemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.
  • biuro@smartskills.pl

  • + 48 570 978 874