Doradztwo Unijne

 • Connector.

  Pomysł

  Masz pomysł? Myślisz o jego realizacji i potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami.Zajmiemy się weryfikacją Twojej koncepcji, przeanalizujemy mocne i słabe strony oraz ocenimy szanse na uzyskanie wsparcia w formie dotacji.Jeżeli będzie to konieczne pomożemy Ci zmodyfikować wstępne założenia projektu oraz wskażemy najkorzystniejszy kierunek rozwoju z wykorzystaniem środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej.

 • Connector.

  Aplikacja o dotację

  Po ustaleniu założeń projektu oraz pożądanych do uzyskania efektów, przygotujemy dokumentację aplikacyjną wraz z niezbędnymi załącznikami.Opracujemy strategię, analizy i prognozy finansowe oraz biznes plan Twojego przedsięwzięcia. Pomożemy w załatwieniu wymaganych we wniosku formalności w tym również w uzyskaniu wymaganych zaświadczeń np. opinię o innowacyjności lub opinię o oddziaływaniu na środowisko.Po Twojej akceptacji złożymy wniosek.

 • Connector.

  Czas na realizację

  Po pozytywnej weryfikacji wniosku przez instytucję udzielającą wsparcia i przyznaniu środków pomocowych, zadbamy o prawidłową realizację przedsięwzięcia zgodnie z założeniami projektu oraz wymaganymi procedurami np. wybór dostawców, harmonogramy realizacji.Pomożemy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów – umów, wniosków, ankiet monitorujących.Zadbamy o kompletność dokumentacji.

 • Connector.

  Zakończenie projektu - i co dalej?

  Po zakończeniu projektu gwarantujemy dalsze wsparcie oraz usługi informacyjne i doradcze w zakresie nowych możliwości dofinansowania oraz asystę i wsparcie przy kontrolach instytucji przyznającej dotacje.Ponadto udzielimy Ci odpowiedzi oraz porad dotyczących prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej oraz pomożemy nawiązać współpracę z innymi przedsiębiorstwami z krajów Wspólnoty.Chciałbyś uzyskać dodatkowe informacje? Zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz. W oparciu o Twoje założenia przygotujemy dla Ciebie propozycję i skontaktujemy się z Tobą.


Skontaktuj się z nami !

Nazwa Firmy

Adres Firmy

Strona WWW

Imie i nazwisko

Telefon:

Wielkość firmy

Województwo

Opis przedsięwzięcia

Plan kosztowy