Doradztwo IT

Doradztwo IT

Wymagania biznesowe co do usług i systemów IT stale rosną, a rozwój technologii pozwala na odkrycie nowych możliwości wsparcia kluczowych procesów w firmie. Oba te czynniki wymagają jednak często od jednostki organizacyjnej zmiany lub modernizacji środowiska informatycznego. Jest to często duża i ważna zmiana dla przedsiębiorstwa jako że dotyczy kluczowych zasobów i usług wykorzystywanych przez nie w codziennej, działalności.

Wychodząc na przeciw stale rosnącym wymaganiom rynku oferujemy Ci wsparcie i pomoc naszych Konsultantów - praktyków i pasjonatów. Specjaliści z którymi współpracujemy posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów IT oraz zarządzaniu infrastrukturą informatyczną i telekomunikacyjną przedsiębiorstw pełniąc przy tym funkcje kierowników projektów, administratorów, analityków oraz wdrożeniowców.

Uczestniczymy w zidentyfikowaniu potrzeb firmy, opracowaniu założeń, zaprojektowaniu i wdrażaniu rozwiązań. Oceniamy efekty oraz pomagamy w planowaniu rozwoju i udoskonaleń wdrożonych systemów. W codziennej pracy stosujemy najnowsze techniki i narzędzia dostępne na rynku IT, zawsze dopasowując je do założeń biznesowych i oczekiwań Klienta. Gwarantujemy praktyczne podejście do zarządzania usługami IT, zgodne ze standardami ITIL.

W RAMACH USŁUG DORADCZYCH, PROJEKTOWYCH LUB WDROŻENIOWYCH:
 • przeanalizujemy potrzeby oraz oczekiwania Twojego przedsiębiorstwa w obszarze IT, zidentyfikujemy główne i potencjalne problemy po czym stworzymy i zaproponujemy dedykowane rozwiązania oraz zajmiemy się wdrożeniem sugerowanych zmian,
 • przygotujemy oraz poprowadzimy certyfikowane szkolenia oraz warsztaty z praktycznych metod zarządzania projektami w IT, jak: PRINCE2, Agile, PMbook - ze szczególnym naciskiem na uprzednio zidentyfikowane słabe punkty Twojej organizacji,
 • pomożemy Ci w stworzeniu zarówno katalogu świadczonych usług jak również sprawnego Service Desku, Opracujemy parametry pomiaru wydajności i dostępności świadczonych przez Ciebie usług,
 • doradzimy w kwestiach związanych z organizacją działu IT oraz wesprzemy Cię w procesach rekrutacyjnych nowych pracowników,
 • zapewnimy nadzór i kontrolę nad urządzeniami, sieciami i systemami w Twoim przedsiębiorstwie, zaplanujemy przeglądy i udoskonalenia usług IT, a także wiele innych.
DBAMY O TO, ABY ŚRODOWISKO IT:
 • wspierało długoterminową strategię firmy,
 • było zgodne z oczekiwaniami kluczowych interesariuszy,
 • efektywnie realizowało bieżące zadania i było skalowalne,
 • było bezpieczne, dostępne i niezawodne,
 • nie generowało nadmiernych kosztów,
 • wspierało zasadę Green IT,

Zachęcamy do skorzystania z naszego wsparcia i sprawdzenia co możesz ulepszyć w Twojej firmie. Angażując SmartSkills w rozwój swojego środowiska IT masz pewność, że w doborze rozwiązań, na każdym etapie projektu, pomogą Ci najwyższej klasy specjaliści. Doświadczenie naszych Konsultantów, zdobyte w pracy w różnych środowiskach i różnych organizacjach, pozwala nam na zaproponowanie Ci najwyższej jakości usprawnień lub optymalizacji usług.