Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych

SmartSkills sp. z o.o. wpisana jest do Bazy Usług Rozwojowych, czyli ogólnodostępnej, bezpłatnej bazy ofert usług szkoleniowych i doradczych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, mentoringu czy coachingu), prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Oznacza to, że każdy mikro, mały lub średni przedsiębiorca może sfinansować działania szkoleniowe lub doradcze świadczone przez SmartSkills sp. z o.o. ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój do 80% kosztu wybranej usługi. Procedury przyznawania środków (w tym ich wysokość) różnią się w zależności od miejsca składania wniosku.

Znajdź swojego operatora

Wniosek o dofinansowanie działań należy złożyć u Operatora właściwego dla miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej, która zainteresowana jest otrzymaniem wsparcia.

Oferta szkoleń i doradztwa - zagadnienia

- Ochrona danych osobowych - prawne i praktyczne aspekty RODO;
- Przewodnik po technikach zwinnych;
- Przewodnik po zarządzaniu projektami;
- Strategiczne zarządzanie projektami;
- Zarządzanie projektami dla kierowników projektów;
- Praca w zespole projektowym;
- Wsparcie projektów przez PMO (biuro zarządzania projektami);
- Zarządzanie i komunikacja w zespołach wirtualnych/rozproszonych;
- Przygotowanie projektu i plan strategiczny;
- Nadzór realizacji i śledzenie postępów;
- Holocracy Taster Workshop;
- Zwinna transformacja w firmie;
- Kontrakty AGILE;
- Ryzyko;
- Komunikacja;
- Wymagania, analiza i jakość;
- Zastosowanie MS Project 2013;
- Zespół - budowa, rozwój i zarządzanie;
- Harmonogram, zasoby i budżet;
- Warsztat behawioralny;
- Zarządzanie Projektem Tranzycyjnym;
- Agile Project Management dla praktyków;
- Zwinne zarządzanie projektami dla praktyków;
- Zarządzanie zmianą w organizacji;
-Przekształcenia, restrukturyzacje i budowa efektywnego modelu biznesowego;
- Windykacja należności i budowa efektywnego modelu realizowania płatności w firmie;
- Efektywna sukcesja majątku i rozwój mechanizmów komptencyjnych sukcesorów;

Nasi trenerzy

Image

Trener i konsultant, który przeprowadził ponad 6000 godzin szkoleń i warsztatów, posiadający szerokie doświadczenie w pracy projektowej. W latach osiemdziesiątych 20 wieku prowadził prace inżynierskie i badawcze w dziedzinie informatyki i elektroniki w IFJ-Kraków, DESY-Hamburg, CERN-Genewa. Między 1993 a 1998 rokiem prowadził prace naukowe i dydaktyczne jako adiunkt w Katedrze Telekomunikacji AGH. Od 1993 roku zdobywa doświadczenie w zakresie kierowania dużymi zespołami, pełniąc kierownicze funkcje i role w Comarch S.A., MOTOROLA Polska Software Center, eCentre S.A., ABG S.A. Prowadził duże projekty m.in. OFSA i IACS.

W praktyce wyznaje zasadę, że głównym czynnikiem osiągnięcia celu przedsięwzięcia jest zgrany zespół i dobre relacje z otoczeniem.

Wprowadza i stosuje metody formalne bazując na modelach SEI/CMMI®, PMI®/PMBOK®, PRINCE2® oraz technikach zwinnych scrum i DSDM/Atern.

Certyfikat PMP® zdobył w 2003 roku. Certyfikowany PRINCE2® Practitioner i akredytowany wykładowca metodyki PRINCE2®. Certyfikowany AgilePM® Practitioner i akredytowany wykładowca metodyki Agile®. Od 2013 roku certyfikowany DSDM/Atern Practitioner. Członek PMI®, Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Polskiego Stowarzyszenia Miar Oprogramowania

Image

Trener i doradca rozumiejący potrzeby biznesu. Z wykształcenia informatyk posiadający specjalizację w informatycznych systemach zarządzania oraz telekomunikacji, posiada różnorodne doświadczenia w pracy projektowej dla wielu branż i w różnorodnych obszarach. Odpowiedzialny m. in. za wdrożenia systemów ECM i CRM w obszarach sprzedaży i obsługi klientów biznesowych, informatycznych systemów wspomagających decyzje biznesowe oraz e-usług. Lider we wdrażaniu stabilnych rozwiązań wirtualnych wysokiej dostępności oraz optymalizacji kosztów systemów i rozwiązań informatycznych.

Kierownik projektów z ponad 10-letnim stażem zarówno w małych, jak i dużych organizacjach. Trener zaangażowany w działania doradcze, realizację projektów informatycznych oraz biznesowych a także prowadzenie szkoleń. Od roku 2008 zaangażowany w działania w obszarze informatyki w ramach Grupy PZU. Praktykujący Administrator Bezpieczeństwa Informacji mający pod opieką Spółki m. in. z branży finansowej, informatycznej oraz zarządzania nieruchomościami.

Elastycznie stosuje metodyki i techniki zarządzania projektami (PRINCE2®, PMI®, IPMA®, AgilePM®) wierząc, że do celu można dojść różnymi ścieżkami.

Certyfikat PMP® zdobył w 2011 roku. Certyfikowany PRINCE2® Practitioner i akredytowany wykładowca metodyki PRINCE2®. Certyfikowany AgilePM® Practitioner i akredytowany wykładowca metodyki Agile®. Certyfikowany praktyk z zakresu ITIL® (ITIL® Expert) w zarządzaniu usługami informatycznymi. Specjalista w dziedzinie projektów związanych z informatyką, telekomunikacją i szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Członek stowarzyszenia PMI® Polska. Ponadto członek stowarzyszenia i akredytowany trener IPMA® Polska.


Skontaktuj się z nami!
  • biuro@smartskills.pl

  • + 48 570 978 874