Baza Usług Rozwojowych – znajdź swojego Operatora

Baza Usług Rozwojowych - znajdź swojego Operatora

Kto może składać wnioski?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy

W czym rzecz?

SmartSkills sp. z o.o. wpisana jest do Bazy Usług Rozwojowych, czyli ogólnodostępnej, bezpłatnej bazy ofert usług szkoleniowych i doradczych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, mentoringu czy coachingu), prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Oznacza to, że każdy mikro, mały lub średni przedsiębiorca może sfinansować działania szkoleniowe lub doradcze świadczone przez SmartSkills sp. z o.o. ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój do 80% kosztu wybranej usługi. Procedury przyznawania środków (w tym ich wysokość) różnią się w zależności od miejsca składania wniosku.

Aby skorzystać z tej formy wsparcia, należy zgłosić się do instytucji prowadzącej (tzw. Operator), która w danym województwie zajmuje się dystrybucją środków. W programie biorą udział wszystkie regiony Polski, z wyjątkiem województwa mazowieckiego i pomorskiego.

Po otrzymaniu decyzji pozytywnej i podpisaniu umowy o dofinansowanie, przedsiębiorca może skorzystać z usług wybranej firmy szkoleniowej. Mamy nadzieję, że będzie to akurat SmartSkills sp. z o.o. Tym bardziej polecamy nasze usługi. Profil zajęć, ich częstotliwośc i długość dostosowujemy każdorazowo do potrzeb klienta. Oferujemy zajęcia grupowe jak i indywidualne, z których często korzystają osoby zarządzające. Dzięki ogólnopolskiej sieci kontaktów jesteśmy w stanie prowadzić nasze usługi w dowolnym miejscu na terenie całego kraju.

Znajdź swojego Operatora

Wniosek o dofinansowanie działań należy złożyć u Operatora właściwego dla miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej, która zainteresowana jest otrzymaniem wsparcia. Poniżej przedstawiamy Państwu ich wykaz: