Etyka / Compliance

Pomagamy w opracowaniu kodeksów etyki, polityki różnorodności oraz procesów weryfikacji dostawców, a także w ich wdrożeniu za pośrednictwem warsztatów, właściwej komunikacji, również z zastosowaniem narzędzi e-learningowych.

Mentoring

Inspirujemy, pomagamy mierzyć się z wyzwaniami, dzielimy się doświadczeniami. Zachęcamy, by z dystansem i z różnych perspektyw spojrzeć na kwestie, wobec których często stają managerowie i kierownicy ds. CSR czy zrównoważonego rozwoju. Zachowując pełną poufność, pomagamy poszerzać wiedzę, rozwijać umiejętności oraz zarządzać procesem zmian w organizacji.

Zarządzanie zmianą

Wypracowanie strategii zrównoważonego biznesu a następnie jej wdrożenie, dla wielu firm – bez względu na ich wielkość – oznacza często fundamentalne przemodelowanie procesów i kultury organizacyjnej. Pomagamy naszym Klientom zaprojektować i przeprowadzić proces zmiany dzięki wdrożeniu nowych rozwiązań i narzędzi, oferując wsparcie w komunikacji wewnętrznej oraz przy pozyskiwaniu przychylności kluczowych interesariuszy.

Zarządzenie marką

Wspieramy firmy oraz managerów produktu w zarządzaniu odpowiedzialną marką. Wykorzystujemy metodę design-thinking, by pomóc zaprojektować produkt, który będzie odpowiadał na potrzeby klientów, jednocześnie maksymalizując pozytywny i minimalizując negatywny wpływ na środowisko. Analizujemy insighty, opakowania oraz cykl życia produktu [czy łańcuch wartości też?]. Pomagamy w zdefiniowaniu celu społecznego marki, jej kluczowych wartości, strategii marketingowej i komunikacyjnej, w tym identyfikacji wizualnej. Klienci mają też w nas wsparcie na etapie przygotowania oraz realizacji spójnej kampanii zgodnej z duchem i charakterem marki.