1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia

1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia

Kto może składać wnioski?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy

Informacje o programie

Celem działania jest ożywienie gospodarcze obszaru Specjalnej Strefy Włączenia. Wspierane będą inwestycje ukierunkowane na stworzenie znaczącej liczby trwałych miejsc pracy oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na wskazanym obszarze.

W ramach działania będą realizowane dwa typy projektów:
1. Inwestycje przedsiębiorstw
2. Wsparcie dla inwestorów

Minimalna liczba miejsc pracy utworzona w wyniku realizacji projektu wspartego w ramach niniejszego działania to:
– w ramach typu 1-10 etatów (EPC) ;
– w ramach typu 2 – 100 etatów (EPC).
Wspierane będą przedsięwzięcia, których realizacja prowadzić będzie do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej bądź procesowej co najmniej na poziomie firmy.

Zakres programu

Przedmiotem przedsięwzięć mogą być inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych prowadzących do budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa, wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi, zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa, zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego, których realizacja prowadzi do stworzenia trwałych miejsc pracy. Każde przedsiębiorstwo będzie zobowiązane do utrzymania powstałych miejsc pracy przez następujący okres:
– w ramach typu 1: co najmniej przez podstawowy okres trwałości projektu, tj. przez 3 lata od dnia płatności końcowej na rzecz beneficjenta. Dodatkowo premiowane będą projekty, w związku z realizacją których przedsiębiorstwo zobowiąże się do utrzymania trwałości projektu przez okres min. 4 lat od dnia otrzymania płatności końcowej.
– w ramach typu 2: przez co najmniej 5 lat od dnia płatności końcowej na rzecz beneficjenta.

Kwota dofinansowania


Terminy naboru


Maksymalna kwota dofinansowania

10 000 000 PLN

Rozpoczęcie naboru

30 maja 2018

Poziom dofinansowania

45-55%

Zakończenie naboru

30 lipca 2018Status

planowany

Zapewniamy współpracę z doświadczonymi doradcami i konsultantami z różnych dziedzin, którzy mają do zaoferowania wyjątkowe spojrzenie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.