Banner Shadow

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA

SZYBKOŚĆ I WIARYGODNOŚĆ

WSPÓŁPRACA ZE SPECJALISTĄ

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Audyt strategiczny.

Z doświadczenia wiemy, że wiele firm prowadzi działania z zakresu zrównoważonego rozwoju, chociaż ich tak nie klasyfikuje lub nie komunikuje tego w sposób budujący wartość. Audyt wykorzystujący autorską metodologię pozwala szybko zidentyfikować te obszary, a także wskazać potencjalne ryzyka oraz elementy wymagające dalszej pracy.

Analiza porównawcza.

Zastanawiasz się jak działania Twojej firmy w obszarze zrównoważonego rozwoju wypadają na tle lokalnej i globalnej konkurencji? Czujesz się przytłoczony ilością informacji, liczbą raportów, standardów? Analiza porównawcza to zindywidualizowane narzędzie pozwalające na ocenę, porównanie oraz identyfikację najlepszych praktyk w danej branży. Ilościowe i jakościowe dane tworzą solidną podstawę, by przyspieszyć zieloną transformację biznesu.

Strategia zrównoważonego rozwoju.

Jesteśmy partnerami w określeniu i wdrożeniu strategii zrównoważonego rozwoju, która pozwoli na dostosowanie modelu biznesowego do wymogów gospodarki przyszłości. Odpowiedzialne podejście do istotnych kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych pozwala na maksymalizowanie zysków i pozytywnego wpływu na otoczenie. Nasze rozwiązania to nie tylko szybkie efekty, ale przede wszystkim długofalowe działania budujące wartość firmy i pozwalające lepiej zarządzać ryzykiem. Uważamy, że dobra strategia jest skoncentrowana na kluczowych obszarach. Jest też mierzalna, dzięki zastosowaniu wskaźników ważnych dla inwestorów i analityków ESG na całym świecie.

Strategia CSR.

Odpowiedzialność firmy to uwzględnianie w bieżącej działalności interesów społecznych, kwestii ochrony środowiska oraz oczekiwań interesariuszy. Pomagamy ocenić skuteczność prowadzonych projektów oraz wypracować strategię działań na kolejne lata, która przyniesie korzyści wizerunkowe i wpłynie na wartość marki.

Implementacja SDGs.

Cele zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs) to ambitna Agenda 2030 przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Obejmuje 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz powiązane z nimi 169 zadań, które mają przyczynić się do wzrostu gospodarczego, rozwoju społecznego oraz poprawy stanu środowiska naturalnego. Pomagamy firmom, fundacjom oraz innym organizacjom ocenić sposób, w jaki przyczyniają się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz powiązać ich działalność i przyszłe programy z SDGs.

Zaangażowanie inwestorów.

Pomagamy inwestorom aktywnie angażować się w kwestie środowiskowe, społeczne i zarządcze spółek Wspieramy firmy w zarządzaniu ryzykiem reputacyjnym oraz pomagamy rozwiązywać kluczowe problemy, by pozytywnie wpłynąć na ich ocenę ESG.

 

Etyka / Compliance

Pomagamy w opracowaniu kodeksów etyki, polityki różnorodności oraz procesów weryfikacji dostawców, a także w ich wdrożeniu za pośrednictwem warsztatów, właściwej komunikacji, również z zastosowaniem narzędzi e-learningowych.

Mentoring

Inspirujemy, pomagamy mierzyć się z wyzwaniami, dzielimy się doświadczeniami. Zachęcamy, by z dystansem i z różnych perspektyw spojrzeć na kwestie, wobec których często stają managerowie i kierownicy ds. CSR czy zrównoważonego rozwoju. Zachowując pełną poufność, pomagamy poszerzać wiedzę, rozwijać umiejętności oraz zarządzać procesem zmian w organizacji.

Zarządzanie zmianą

Wypracowanie strategii zrównoważonego biznesu a następnie jej wdrożenie, dla wielu firm – bez względu na ich wielkość – oznacza często fundamentalne przemodelowanie procesów i kultury organizacyjnej. Pomagamy naszym Klientom zaprojektować i przeprowadzić proces zmiany dzięki wdrożeniu nowych rozwiązań i narzędzi, oferując wsparcie w komunikacji wewnętrznej oraz przy pozyskiwaniu przychylności kluczowych interesariuszy.

Zarządzenie marką

Wspieramy firmy oraz managerów produktu w zarządzaniu odpowiedzialną marką. Wykorzystujemy metodę design-thinking, by pomóc zaprojektować produkt, który będzie odpowiadał na potrzeby klientów, jednocześnie maksymalizując pozytywny i minimalizując negatywny wpływ na środowisko. Analizujemy insighty, opakowania oraz cykl życia produktu [czy łańcuch wartości też?]. Pomagamy w zdefiniowaniu celu społecznego marki, jej kluczowych wartości, strategii marketingowej i komunikacyjnej, w tym identyfikacji wizualnej. Klienci mają też w nas wsparcie na etapie przygotowania oraz realizacji spójnej kampanii zgodnej z duchem i charakterem marki.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Audyt strategiczny.

Z doświadczenia wiemy, że wiele firm prowadzi działania z zakresu zrównoważonego rozwoju, chociaż ich tak nie klasyfikuje lub nie komunikuje tego w sposób budujący wartość. Audyt wykorzystujący autorską metodologię pozwala szybko zidentyfikować te obszary, a także wskazać potencjalne ryzyka oraz elementy wymagające dalszej pracy.

Analiza porównawcza.

Zastanawiasz się jak działania Twojej firmy w obszarze zrównoważonego rozwoju wypadają na tle lokalnej i globalnej konkurencji? Czujesz się przytłoczony ilością informacji, liczbą raportów, standardów? Analiza porównawcza to zindywidualizowane narzędzie pozwalające na ocenę, porównanie oraz identyfikację najlepszych praktyk w danej branży. Ilościowe i jakościowe dane tworzą solidną podstawę, by przyspieszyć zieloną transformację biznesu.

Strategia zrównoważonego rozwoju.

Jesteśmy partnerami w określeniu i wdrożeniu strategii zrównoważonego rozwoju, która pozwoli na dostosowanie modelu biznesowego do wymogów gospodarki przyszłości. Odpowiedzialne podejście do istotnych kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych pozwala na maksymalizowanie zysków i pozytywnego wpływu na otoczenie. Nasze rozwiązania to nie tylko szybkie efekty, ale przede wszystkim długofalowe działania budujące wartość firmy i pozwalające lepiej zarządzać ryzykiem. Uważamy, że dobra strategia jest skoncentrowana na kluczowych obszarach. Jest też mierzalna, dzięki zastosowaniu wskaźników ważnych dla inwestorów i analityków ESG na całym świecie.

Strategia CSR.

Odpowiedzialność firmy to uwzględnianie w bieżącej działalności interesów społecznych, kwestii ochrony środowiska oraz oczekiwań interesariuszy. Pomagamy ocenić skuteczność prowadzonych projektów oraz wypracować strategię działań na kolejne lata, która przyniesie korzyści wizerunkowe i wpłynie na wartość marki.

Implementacja SDGs.

Cele zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs) to ambitna Agenda 2030 przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Obejmuje 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz powiązane z nimi 169 zadań, które mają przyczynić się do wzrostu gospodarczego, rozwoju społecznego oraz poprawy stanu środowiska naturalnego. Pomagamy firmom, fundacjom oraz innym organizacjom ocenić sposób, w jaki przyczyniają się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz powiązać ich działalność i przyszłe programy z SDGs.

Zaangażowanie inwestorów.

Pomagamy inwestorom aktywnie angażować się w kwestie środowiskowe, społeczne i zarządcze spółek Wspieramy firmy w zarządzaniu ryzykiem reputacyjnym oraz pomagamy rozwiązywać kluczowe problemy, by pozytywnie wpłynąć na ich ocenę ESG.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Audyt strategiczny.

Z doświadczenia wiemy, że wiele firm prowadzi działania z zakresu zrównoważonego rozwoju, chociaż ich tak nie klasyfikuje lub nie komunikuje tego w sposób budujący wartość. Audyt wykorzystujący autorską metodologię pozwala szybko zidentyfikować te obszary, a także wskazać potencjalne ryzyka oraz elementy wymagające dalszej pracy.

Analiza porównawcza.

Zastanawiasz się jak działania Twojej firmy w obszarze zrównoważonego rozwoju wypadają na tle lokalnej i globalnej konkurencji? Czujesz się przytłoczony ilością informacji, liczbą raportów, standardów? Analiza porównawcza to zindywidualizowane narzędzie pozwalające na ocenę, porównanie oraz identyfikację najlepszych praktyk w danej branży. Ilościowe i jakościowe dane tworzą solidną podstawę, by przyspieszyć zieloną transformację biznesu.

Strategia zrównoważonego rozwoju.

Jesteśmy partnerami w określeniu i wdrożeniu strategii zrównoważonego rozwoju, która pozwoli na dostosowanie modelu biznesowego do wymogów gospodarki przyszłości. Odpowiedzialne podejście do istotnych kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych pozwala na maksymalizowanie zysków i pozytywnego wpływu na otoczenie. Nasze rozwiązania to nie tylko szybkie efekty, ale przede wszystkim długofalowe działania budujące wartość firmy i pozwalające lepiej zarządzać ryzykiem. Uważamy, że dobra strategia jest skoncentrowana na kluczowych obszarach. Jest też mierzalna, dzięki zastosowaniu wskaźników ważnych dla inwestorów i analityków ESG na całym świecie.

Strategia CSR.

Odpowiedzialność firmy to uwzględnianie w bieżącej działalności interesów społecznych, kwestii ochrony środowiska oraz oczekiwań interesariuszy. Pomagamy ocenić skuteczność prowadzonych projektów oraz wypracować strategię działań na kolejne lata, która przyniesie korzyści wizerunkowe i wpłynie na wartość marki.

Implementacja SDGs.

Cele zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs) to ambitna Agenda 2030 przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Obejmuje 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz powiązane z nimi 169 zadań, które mają przyczynić się do wzrostu gospodarczego, rozwoju społecznego oraz poprawy stanu środowiska naturalnego. Pomagamy firmom, fundacjom oraz innym organizacjom ocenić sposób, w jaki przyczyniają się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz powiązać ich działalność i przyszłe programy z SDGs.

Zaangażowanie inwestorów.

Pomagamy inwestorom aktywnie angażować się w kwestie środowiskowe, społeczne i zarządcze spółek Wspieramy firmy w zarządzaniu ryzykiem reputacyjnym oraz pomagamy rozwiązywać kluczowe problemy, by pozytywnie wpłynąć na ich ocenę ESG.

ZAPAMIĘTAJ TEN ZNAK PONIEWAŻ OZNACZA ON SZEROKĄ WIEDZĘ I POSZANOWANIE SPRAW KLIENTA